Aktualności

sprawozdania finansowego wg MSSF po raz pierwszy

18.07.2018 sprawozdania finansowego wg MSSF po raz pierwszy

Gospodarka światowa i jej globalizacja sprawiły, że konieczne stało się ujednolicenie zasad rachunkowości i tworzenia sprawozdań finansowych.

więcej
Działalność biegłych rewidentów

11.07.2018 Działalność biegłych rewidentów

Jakie najistotniejsze zmiany dla działalności biegłych rewidentów dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/56/UE z 16.04. 2014 r. niesie?

więcej
Nowa umowa cywilnoprawna – umowa o pomoc przy zbiorach

04.07.2018 Nowa umowa cywilnoprawna – umowa o pomoc przy zbiorach

9 maja 2018 r. prezydent podpisał ustawę dot. pomocy przy zbiorach, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, a także ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych

więcej
Czas pracy - planowanie i rozliczanie

27.06.2018 Czas pracy - planowanie i rozliczanie

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Podstawowy system czasu pracy, rozumiany jako praca realizowana 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w wyznaczonych godzinach. Inaczej jest jednak w przypadku równoważnego systemu czasu pracy. W jaki sposób należy wówczas planować harmonogram czasu pracy, zachowując przy tym obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym?

więcej
Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

20.06.2018 Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Urlop na żądanie to przywilej wynikający z przepisów prawa pracy. Urlop na żądanie to przywilej wynikający z przepisów prawa pracy.Jak to wygląda jednak w praktyce? Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

więcej
Skontaktuj się z nami
Warszawa
Warszawa Wrocław Krefeld Frankfurt Düsseldorf Berlin Stuttgart Leipzig Dresden Köln Rostock München Ryga
Pola wymagane