Prowadzenie księgowości Warszawa

 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa

Oferujemy naszym Klientom przeprowadzenie ich przez świat księgowości w sposób oparty na jasnych i precyzyjnych zasadach. Dział księgowości zatrudnia specjalistów z dziedziny rachunkowości, a ich wiedza i doświadczenie są gwarancją bezpieczeństwa i rzetelnego działania w obszarze polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Prowadzimy księgowość firm polskich, jak też firm zagranicznych działających na terenie Polski. Służymy doradztwem w tym zakresie, ułatwiamy zrozumienie przepisów, stosujemy nowoczesne metody prowadzenia ksiąg. Nasi pracownicy władają poza językiem polskim, także językami: angielskim i niemieckim. Outsourcing zadań w zakresie księgowości jest dla naszych Klientów korzystny ze względu na większą efektywność oraz profesjonalizm naszej obsługi. Oferujemy obsługę księgową również w siedzibie Klienta.

 Outsourcing usług księgowych Warszawa - zakres działań

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, rejestry VAT),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z przepisami polskimi, HGB, US GAAP, IFRS,
 • sporządzanie miesięcznych raportów (bilans oraz rachunek zysków i strat) w języku polskim, niemieckim i angielskim,
 • przygotowywanie dodatkowych raportów i sprawozdań zgodnie z wytycznymi Klienta,
 • obliczenie miesięcznych i kwartalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, NBP i innych,
 • doradztwo księgowe w zakresie prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli podatkowych,
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta,
 • przygotowywanie polityki rachunkowości,
 • przygotowywanie wewnętrznych procedur księgowych,
 • księgowanie projektów finansowanych z funduszy UE,
 • pomoc w wystawianiu faktur oraz organizacja płatności,
 • zdalny dostęp Klienta do systemu księgowego.

 


 

Sprawdź dlaczego warto korzystać z outsourcingu księgowego!

Osoba kontaktowa

 BPG Audyt | Warszawa

Paweł Brejżek biegły rewident, członek zarządu BPG Audyt Warszawa, badanie sprawozdań finansowych 

Paweł C. Brejżek

członek zarządu
pawel.brejzek@bpg.pl

 


 

BPG Consulting | Wrocław

Izabela Bednarz

Izabela Bednarz

członek zarządu

izabela.bednarz@bpg.pl

Skontaktuj się z nami
Warszawa
Warszawa Wrocław Krefeld Frankfurt Düsseldorf Berlin Stuttgart Leipzig Dresden Köln Rostock München Ryga
Pola wymagane