Badanie sprawozdań finansowych Warszawa

Audyt finansowy Warszawa

Audyt finansowy jest nazwą używaną zamiennie z badaniem sprawozdań finansowych. Audyt jest przeprowadzany przez niezależnych audytorów, którzy kontrolują sprawozdania finansowe z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości, ale i także według międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Ma to na celu przedstawienie klarownej kondycji finansowej i materialnej podmiotu gospodarczego oraz wykazaniu nieprawidłowości ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego. Zewnętrzny charakter audytu pozwala na obiektywne jak i rzetelne wykonanie badania, dzięki czemu zwiększa zaufanie jego odbiorców do przedstawionych informacji. Prawidłowe wykonanie sprawozdania finansowego jest ważne dla Twojej firmy ponieważ stanowi podstawowe źródło informacji dla otoczenia biznesowego, czyli Twoich przyszłych klientów. W BPG mamy tego świadomość dlatego przygotowywane przez nas sprawozdania finansowe oprócz wiarygodności cechują się czytelnością i zrozumiałością.

 

Sprawozdania finansowe Warszawa

W BPG posiadamy bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw różnej wielkości i o zróżnicowanym profilu działalności. Nasz zespół składa się z doświadczonych audytorów oraz biegłych rewidentów, którzy dbają o to, aby przeprowadzane kontrole były szczegółowe i dostarczały rzetelnych opinii w sprawie dokładności sprawozdań finansowych. Żeby osiągnąć ten cel, badania sprawozdań rachunkowych wykonujemy w oparciu o międzynarodowe standardy rewizji finansowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości, a ponad to na bieżąco monitorujemy zmiany w tym zakresie. Współpraca z międzynarodowymi partnerami pozwala nam na lepsze zrozumienie wartości jakie niesie za sobą audyt. W ramach badania sprawozdania finansowego dużą wagę przywiązujemy do kwestii podatkowych. Służymy także radą w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prawem bilansowym i podatkowym, a nasz zespół odpowiedzialny za projekt pozostaje w stałym kontakcie z Tobą i stara się wyjaśnić oraz udzielić odpowiedzi na każde zadane pytanie pojawiające się w trakcie jak i po.

 

Audyt Warszawa - zakres usług

  • badanie sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, standardami HGB, IFRS (IAS), US GAAP,
  • przeglądy ksiąg rachunkowych (limited review),
  • finansowe due diligence,
  • doradztwo i pomoc przy łączeniu, przekształceniach i likwidacjach Spółek,
  • doradztwo w zakresie ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości,
  • sporządzanie zakładowych planów kont i określanie polityki rachunkowości

 


 

Sprawdź dlaczego warto wykonać audyt w Twojej firmie.

  


 

 Certyfikat dopuszczający do badania sprawozdań finansowych

 


 

krajowa izba biegłych rewidentów

 

Osoba kontaktowa

BPG Audyt | Warszawa

Paweł Brejżek biegły rewident, członek zarządu BPG Audyt Warszawa, badanie sprawozdań finansowych

Paweł C. Brejżek

biegły rewident,

członek zarządu

pawel.brejzek@bpg.pl

 


 

BPG Consulting | Wrocław

Robert Szafraniec, członek zarządu BPG Consulting Wrocław, biegły rewident, kierownik działu audyt, badanie sprawozdań finansowych

 Robert Szafraniec 

bigły rewident,  

członek zarządu

robert.szafraniec@bpg.pl

 

Skontaktuj się z nami
Warszawa
Warszawa Wrocław Krefeld Frankfurt Düsseldorf Berlin Stuttgart Leipzig Dresden Köln Rostock München Ryga
Pola wymagane