Usługi kadrowe i płacowe Warszawa

Zlecenie usług kadrowo-płacowych firmie zewnętrznej ma wiele zalet. Najistotniejsze z nich to redukcja kosztów związanych z utrzymaniem specjalistycznych etatów i zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, jak i utrzymanie wynagrodzeń pracowników w ścisłej tajemnicy. Outsourcing kadrowo - płacowy Warszawa jest coraz popularniejszym rozwiązaniem stosowanym przez przedsiębiorstwa. Spółki audytorskie i doradców podatkowych z Grupy BPG zapewniają rzetelność prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej oraz doradztwo w zakresie prawa pracy. Prace kadrowo - płacowe prowadzone są przy użyciu najnowszych technologii. Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność danych. Dokładny zakres świadczonych usług ustalamy wspólnie z Klientem indywidualnie w zależności od istniejących potrzeb.

 

Usługi kadrowe Warszawa

 • elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych,
 • elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych,
 • platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami,
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników, kartotek wynagrodzeń, kartotek urlopowych, kartotek ewidencji czasu pracy,
 • kontrola dokumentów historycznych pracownika,
 • skierowania na badania lekarskie,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej Warszawa
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy,
 • ewidencja świadectw lekarskich.

 

Usługi płacowe Warszawa

 • rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w ZUS-ie,
 • sporządzanie listy płac i pasków pracowniczych,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, premii i nagród,
 • rozliczanie nadgodzin,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS wraz z obowiązującymi załącznikami i przelewami na drukach dopuszczonych przez ZUS oraz miesięcznych raportów RMUA,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu skarbowego PIT-4R, rozliczenia roczne pracowników PIT-11 i PIT-40,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON,
 • wypełnianie formularzy Głównego Urzędu Statystycznego.

 


 

Sprawdź 5 zasad dlaczego warto skorzystać z outsourcingu 

 


 

Certyfikat 

 


 

 

Obsługa kadrowo płacowa Warszawa - osoba kontaktowa

 BPG Audyt | Warszawa

Joanna Kot, kierownik działu kadr i płac, usługi kadrowo-płacowe, BPG Audyt Warszawa

Joanna Kot

dyrektor personalny

joanna.kot@bpg.pl

 


  

BPG Consulting | Wrocław

Robert Szafraniec, członek zarządu BPG Consulting Wrocław, biegły rewident, kierownik działu audyt, badanie sprawozdań finansowych

Robert Szafraniec

członek zarządu

robert.szafraniec@bpg.pl

 

Skontaktuj się z nami
Warszawa
Warszawa Wrocław Krefeld Frankfurt Düsseldorf Berlin Stuttgart Leipzig Dresden Köln Rostock München Ryga
Pola wymagane