Aktualności

Odwołanie pracownika z urlopu

01.08.2018 Odwołanie pracownika z urlopu

W jaki sposób regulowane jest odwołanie pracownika z urlopu przez pracodawcę i czy szef zwróci koszty za niewykorzystany odpoczynek?

więcej
Mechanizm podzielnej płatności

26.07.2018 Mechanizm podzielnej płatności

Split payment to zupełna nowość w polskim systemie podatkowym, której celem jest ograniczenie oszustw oraz wyłudzeń podatkowych już na etapie dokonywania samej transakcji. Na czym dokładnie polega ten mechanizm?

więcej
sprawozdania finansowego wg MSSF po raz pierwszy

18.07.2018 sprawozdania finansowego wg MSSF po raz pierwszy

Gospodarka światowa i jej globalizacja sprawiły, że konieczne stało się ujednolicenie zasad rachunkowości i tworzenia sprawozdań finansowych.

więcej
Działalność biegłych rewidentów

11.07.2018 Działalność biegłych rewidentów

Jakie najistotniejsze zmiany dla działalności biegłych rewidentów dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/56/UE z 16.04. 2014 r. niesie?

więcej
Nowa umowa cywilnoprawna – umowa o pomoc przy zbiorach

04.07.2018 Nowa umowa cywilnoprawna – umowa o pomoc przy zbiorach

9 maja 2018 r. prezydent podpisał ustawę dot. pomocy przy zbiorach, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, a także ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych

więcej
Czas pracy - planowanie i rozliczanie

27.06.2018 Czas pracy - planowanie i rozliczanie

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Podstawowy system czasu pracy, rozumiany jako praca realizowana 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w wyznaczonych godzinach. Inaczej jest jednak w przypadku równoważnego systemu czasu pracy. W jaki sposób należy wówczas planować harmonogram czasu pracy, zachowując przy tym obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym?

więcej
Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

20.06.2018 Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Urlop na żądanie to przywilej wynikający z przepisów prawa pracy. Urlop na żądanie to przywilej wynikający z przepisów prawa pracy.Jak to wygląda jednak w praktyce? Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

więcej
Ujawnianie informacji o podmiotach powiązanych

13.06.2018 Ujawnianie informacji o podmiotach powiązanych

MSR24 nakazuje ujawnianie informacji na temat powiązań między podmiotem dominującym a podmiotami zależnymi. Kogo określa się mianem podmiotu powiązanego i co wchodzi w zakres stosowania MSR 24?

więcej
Konsolidacja sprawozdań finansowych

06.06.2018 Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidowanie sprawozdań finansowych to jedno z bardziej skomplikowanych zagadnień w rachunkowości. Przygotowanie takiego sprawozdania to duży wkład pracy, a także bogata wiedza księgowa. Pokazanie sytuacji grupy kapitałowej to jednocześnie cenna informacja dla osób będących uczestnikami skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

więcej
System Enova

30.05.2018 System Enova

System Enova, czyli nowoczesne oprogramowanie ERP, służy kompleksowemu zarządzaniu instytucjami i firmami. Program ten wspierają ponad 53 funkcjonalne rozwiązania, których głównych zadaniem jest usprawnienie pracy w danym przedsiębiorstwie. Jakie rozwiązania system wprowadza w obszarze kadr i płac? Jakie korzyści obiecuje firmom i pracownikom?

więcej
Skontaktuj się z nami
Warszawa
Warszawa Wrocław Krefeld Frankfurt Düsseldorf Berlin Stuttgart Leipzig Dresden Köln Rostock München Ryga
Pola wymagane