Aktualności

Działalność gospodarcza czy spółka komandytowo-akcyjna? Zmiany w obliczu Polskiego Ładu

30.03.2022 Działalność gospodarcza czy spółka komandytowo-akcyjna? Zmiany w obliczu Polskiego Ładu

Polski Ład, nazywany także Nowym Ładem lub Nowym Polskim Ładem, obowiązuje od początku bieżącego roku. Zmiany, dotykające szeregu spraw związanych z podatkami i ubezpieczeniem zdrowotnym, już od czasu ogłoszenia programu budziły duże zainteresowanie przedsiębiorców. Wielu z nich zaczęło zastanawiać się, czy w nowej rzeczywistości nie bardziej opłacałoby się zamienić działalności gospodarczej na spółkę komandytowo-akcyjną. W tym artykule przyjrzymy się zaletom i wadom tego rozwiązania.

więcej
Działalność gospodarcza czy spółka z o.o.? Zmiany w obliczu Polskiego Ładu

02.02.2022 Działalność gospodarcza czy spółka z o.o.? Zmiany w obliczu Polskiego Ładu

Od czasu ogłoszenia Polskiego Ładu – nazywanego także Nowym Ładem lub Nowym Polskim Ładem – czyli programu społeczno-gospodarczego przedstawionego przez rząd, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) zaczęli głowić się, w jaki sposób planowane przepisy wpłyną na ich sytuację związaną ze zobowiązaniami względem urzędu skarbowego i ZUS-u. Wiele osób prowadzących własny biznes zaczęło zastanawiać się, czy korzystniejszym rozwiązaniem nie byłaby zmiana dotychczasowej formy prowadzenia działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy faktycznie korzyści przeważają nad kosztami? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu.

więcej
Zmiany uprawniające do 9 proc. CIT

23.10.2020 Zmiany uprawniające do 9 proc. CIT

Stawki CIT a podniesienie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9-proc. stawki podatku CIT to w ostatnim coraz częściej temat poddawany wielu dyskusjom. Zachęcamy do lektury nowego artykułu z serii #BPGNews. 

więcej
Ograniczenia objętościowe dokumentów wgrywanych do KRS

21.09.2020 Ograniczenia objętościowe dokumentów wgrywanych do KRS

Maksymalna wielkość pliku w formacie .pdf, niezależnie od tego, czy jest on podpisane czy też nie, nie może przekroczyć 5 MB. Natomiast maksymalny rozmiar wszystkich załączonych niepodpisanych dokumentów do zgłoszenia nie może przekroczyć 35 MB. Po więcej informacji - zapraszamy do lektury artykułu. 

więcej
Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

06.03.2020 Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

1 marca 2018 roku podjęta została ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Weszła ona w życie 13 października. Zgodnie z nią 13 kwietnia mija termin zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

więcej
Ulga na złe długi w 2020 roku

14.02.2020 Ulga na złe długi w 2020 roku

Ulgę na złe długi mającą zastosowanie w podatkach dochodowych wprowadzono na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku. Od teraz możliwe jest zmniejszenie podstawy opodatkowania o wartość należności, jeśli ta nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od upływu terminu ich płatności podanego w umowie, na fakturze lub rachunku.   

więcej

13.09.2019 Dyskryminacja i równe traktowanie w zatrudnieniu

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw jest nowelizacją przepisów dotyczących m.in. dyskryminacji w miejscu pracy, mobbingu czy wystawiania świadectw pracy. Ustawa weszła w życie 7 września 2019 roku i będzie zawierać otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację w miejscu pracy.

więcej
PIT 0 dla młodych do 26 roku

03.09.2019 PIT 0 dla młodych do 26 roku

PIT 0 To zwolnienie podatkowe przeznaczone dla młodych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie, którzy nie skończyli jeszcze 26 lat oraz ich roczne dochody nie wynoszą więcej niż 85 528 zł.

więcej
Sztuczna inteligencja w programach księgowych

22.08.2019 Sztuczna inteligencja w programach księgowych

Zaawansowane technologie zdominowały wiele branż, a ich nieustanny rozwój pozwala na zautomatyzowanie coraz większej liczby procesów biznesowych. Sztuczna inteligencja dotarła także do branży usług księgowych. Nowoczesne programy księgowe wspierane przez technologie AI pozwalają odciążyć pracowników, wykonując za nich wiele rutynowych i powtarzalnych zadań.

więcej
Skontaktuj się z nami
Warszawa
Warszawa Wrocław Krefeld Frankfurt Düsseldorf Berlin Stuttgart Leipzig Dresden Köln Rostock München Ryga
Pola wymagane