Strona główna  /  Kontakt

Kontakt

BPG Polska Audyt Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
PL 00-203 Warszawa

Telefon+48-22 419 91 50
Fax
+48-22 419 91 51
KRS:
0000138828
REGON
015273887
NIP
521-32-18-725
Kapitał zakładowy
200.000 PLN

e-mail
Internet
www.bpg.pl

BPG Consulting Sp. z o.o.
Plac Solny 20
PL 50-063 Wrocław

Telefon+48-71 776 68 20
Fax
+48-71 789 97 06
KRS:
0000264704
REGON
140725217
NIP
525-23-76-983
Kapitał zakładowy
125.000 PLN

e-mail


Internet
www.bpg.pl

Cezary Paweł Brejżek

biegły rewident,
doradca podatkowy, członek zarządu

Elżbieta Radzio

biegły rewident,
członek zarządu

Krystian Pawłowicz

doradca podatkowy,
kierownik działu doradztwa podatkowego

Joanna Kot

kierownik działu
kadr i płac

 Robert Szafraniec
biegły rewident, członek zarząduIzabela Bednarz
doradca podatkowy, członek zarządu