Kontakt

BPG Polska Audyt Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
PL 00-203 Warszawa

Telefon+48-22 246 01 70
Fax
+48-22 246 01 71
KRS:
0000138828
REGON
015273887
NIP
521-32-18-725
Kapitał zakładowy
200.000 PLN

e-mail
Internet
www.bpg.pl
www.kreston.pl

BPG Consulting Sp. z o.o.
Plac Solny 20
PL 50-063 Wrocław

Telefon+48-71 776 68 20
Fax
+48-71 789 97 06
KRS:
0000264704
REGON
140725217
NIP
525-23-76-983
Kapitał zakładowy
125.000 PLN

e-mail


Internet
www.bpg.pl
www.kreston.pl
Cezary Paweł Brejżek
biegły rewident, doradca podatkowy, członek zarządu
Elżbieta Radzio
biegły rewident, członek zarządu

Anna Pilarska
doradca podatkowy,
kierownik działu doradztwa podatkowego

Joanna Kot
kierownik działu kadr i płac

 Robert Szafraniec
biegły rewident, członek zarządu  
Izabela Bednarz
doradca podatkowy, członek zarządu